Đàn ca lừng tiếng nhất trong làng
Hỏi cớ nàng sao biệt cố hương
Gặp gỡ không lời sầu héo hắt
Chia tay đầu cúi nén buồn thương
Đoạn trường khổ nỗi lòng quan lớn
Ân ái tình sâu nợ với chàng
Cầm tặng cành mai hoa mới nở
Đây dòng sông Hãn nhất mùi hương