04/07/2022 10:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông thập nguyệt Hàn giang giang lộ ngộ Lai Châu ca cơ
冬十月捍江江路遇萊珠歌姬

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 25/12/2014 22:35

 

Nguyên tác

優孟衣冠冠一場,
問君何事客他鄉。
相逢開口難為笑,
挹別低頭更可傷。
腸斷亦應憐刺史,
恩深無以對情郎。
數枝持贈梅初放,
記取捍江第一香。

Phiên âm

Ưu Mạnh[1] y quan quán nhất trường,
Vấn quân hà sự khách tha hương.
Tương phùng khai khẩu nan vi tiếu,
Ấp biệt đê đầu cánh khả thương.
Trường đoạn diệc ưng liên thứ sử,
Ân thâm vô dĩ đối tình lang.
Sổ chi trì tặng mai sơ phóng,
Ký thủ Hàn[2] giang đệ nhất hương.

Dịch nghĩa

Áo mão của Ưu Mạnh hơn tất cả mọi người trong làng
Hỏi nàng vì cớ gì lại lưu lạc tha hương
Gặp nhau sao không nở được nụ cười chào
Cúi đầu chào chia tay thật là đau lòng
Buồn rầu cũng nên thương tình ông quan lớn
Ơn sâu khó trả được với chàng
Cầm tặng vài cành mai mới nở
Hãy nhớ rằng trên sông Hàn này đây là mùi hương thơm nhất

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Ðàn ca lừng tiếng nhất trong làng
Hỏi cớ nàng sao biệt cố hương
Gặp gỡ không lời sầu héo hắt
Chia tay đầu cúi nén buồn thương
Ðoạn trường khổ nỗi lòng quan lớn
Ân ái tình sâu nợ với chàng
Cầm tặng cành mai hoa mới nở
Đây dòng sông Hãn nhất mùi hương
Lời tự: “Tri phủ Triệu Phong” 知府肇豐 (Thơ làm trong thời kỳ làm tri phủ Triệu Phong).

[1] Người làm nghề ca hò, diễn kịch tên Mạnh. Xưa những người làm nghề ca hát được gán cho họ Ưu. “Ưu Mạnh y quan” 優孟衣冠 là đóng kịch trên sân khấu. Theo sách Sử ký - Hoạt kê liệt truyện thì vào đời Xuân thu - Chiến quốc có một người làm nghề múa hát tên là Ưu Mạnh, hát mỉa mai để khuyên vua Sở Trang Vương.
[2] Nguyên chú: “Đồng hàn tự thanh” 同寒字聲 (Cùng âm chữ hàn).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Đông thập nguyệt Hàn giang giang lộ ngộ Lai Châu ca cơ