Thuở trước đưa người lại bể đông
Bấy lâu xa cách mấy non sông
Thấy nhau còn tưởng đương mê giấc
Hỏi tuổi càng như giục tấm lòng
Khóm trúc tối mờ hơi khói toả
Ngọn đèn soi lạnh giọt mưa lồng
Chén vui nhớ bữa đêm nay nhỉ
Lại tiếc ngày mai dạ chửa xong


Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017