北行留別

日日山川峰火頻,
山河重起舊煙塵。
一生孤負龍泉劍,
羞把詩書問故人。

 

Bắc hành lưu biệt

Nhật nhật sơn xuyên phong hoả tần,
Sơn hà trùng khởi cựu yên trần.
Nhất sinh cô phụ Long Tuyền kiếm,
Tu bả thi thư vấn cố nhân.

 

Dịch nghĩa

Hàng ngày lửa trên phong hoả đài đốt đều đều,
Nước nhà lại rơi vào chiến loạn.
Đã lâu phụ lòng kiếm báu Long Tuyền,
Hổ thẹn mang thi thư tới trao đổi với bạn thân.


Bắc tức biên giới phía bắc Trung Quốc thời đó thường có chiến tranh với Hung Nô.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lửa báo nguy đốt dài trên núi
Sơn hà đang trở lại loạn ly
Phụ lòng kiếm báu bấy lâu
Ngâm thơ hổ thẹn, nay đầu binh nhung

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sông núi đêm ngày lửa loạn bừng
Nước nhà đang gặp buổi gian truân
Long Tuyền kiếm báu lòng sao phụ
Thẹn lấy thi thư hỏi cố nhân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời