29/03/2023 11:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vân Dương quán dữ Hàn Thân túc biệt
雲陽館與韓紳宿別

Tác giả: Tư Không Thự - 司空曙

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 13/08/2008 21:20

 

Nguyên tác

故人江海別,
幾度隔山川。
乍見翻疑夢,
相悲各問年。
孤燈寒照雨,
濕竹暗浮煙。
更有明朝恨,
离杯惜共傳。

Phiên âm

Cố nhân giang hải biệt,
Kỷ độ cách sơn xuyên.
Sạ kiến phiên nghi mộng,
Tương bi các vấn niên.
Cô đăng hàn chiếu vũ,
Thâm trúc ám phù yên.
Canh hữu minh triều hận,
Ly bôi tích cộng truyền.

Dịch nghĩa

Bạn cũ giã biệt nơi sông biển
Đã mấy phen cách trở núi sông
Chợt gặp gỡ cứ ngờ cơn mơ
Cùng buồn khi hỏi thăm tuổi nhau
Ngọn đèn lẻ loi lạnh lùng soi vào làn mưa
Bụi trúc rậm khói phủ mờ mờ
Sáng hôm sau lại có nỗi buồn giận
Vì tiếc phải trao nhau chén rượu giã từ

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Giã bạn chốn tha hương
Non sông cách trở đường
Gặp nhau ngờ mộng ảo
Hỏi tuổi gợi buồn thương
Đèn quạnh soi mưa gió
Tre mờ phủ khói sương
Sớm mai còn tiếc hận
Cùng chuốc chén ly trường
Vân Dương ở huyện Tam Nguyên, tỉnh Thiểm Tây ngày nay.
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tư Không Thự » Vân Dương quán dữ Hàn Thân túc biệt