遊西菩提寺

路轉山腰足未移,
水清石瘦便能奇。
白雲自占東西嶺,
明月誰分上下池。
黑黍黃粟初熟候,
朱柑綠橘半甜時。
人生此樂須天付,
莫遣兒曹取次知。

 

Du Tây Bồ Đề tự

Lộ chuyển sơn yêu túc vị di,
Thuỷ thanh thạch sấu tiện năng kỳ.
Bạch vân tự chiếm đông tây lãnh,
Minh nguyệt thuỳ phân thượng hạ trì.
Hắc thử hoàng lương sơ thục hậu,
Chu cam lục quất bán kiềm thì.
Nhân sinh thử lạc tu thiên phó,
Mạc khiển nhi tào thủ thứ tri.

 

Dịch nghĩa

Đường đã chuyển quanh eo núi mà chân chưa dời bước,
Nước trong, đá gầy, càng trông lạ.
Mây trắng chiếm trọn một giải từ ngọn núi đông sang tây,
Trăng sáng, như chia ao ra làm trên và dưới.
Lúa hắc thử, thóc hoàng lương vừa đến độ chín,
Cam đỏ quít xanh đang nửa mùa ngọt.
Cái vui đó của cuộc nhân sinh phải nói là của trời cho,
Đừng để lại cho con cháu coi thường điều ấy.


Bản dịch nghĩa trong Tô Đông Pha những phương trời viễn mộng (Tuệ Sỹ, NXB Ca Dao, 1973).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên Minh

Đường quanh eo núi khó dời chân
Đá mảnh, nước trong cảnh lạ thêm
Mây trắng đông tây liền một dải
Hồ in trăng sáng nước chia phân
Ngô vàng, thóc mật đương mùa chín
Quýt đỏ, cam xanh ngọt bội phần
Trời phát lộc cho người hưởng thụ
Cháu con nhớ lấy đó đừng quên

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Đường quanh sườn núi bước chẳng dời
Nước trong đá cỗi cảnh lạ phơi
Mây trắng tự quàng đông tây núi
Hồ trăng ai chia dưới trên ngời
Lúa vàng kê đen đầu mùa chín
Cam đỏ quất xanh ngọt đang thời
Lộc này ban cho con người hưởng
Đừng để cháu con phụ ơn trời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dạo quanh eo núi chưa dời chân,
Đá cổi nước trong càng lạ dần.
Mây trắng đông tây liền một giải,
Trăng soi trên dưới nước chia phân.
Kê vàng, nếp sậm vừa mùa chín,
Cam đỏ quít xanh ngọt nửa phần.
Vui cuộc nhân sinh trời thưởng lộc,
Cháu con chớ có quên trời, thần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Eo núi quanh co ngại bước đi
Đá gầy soi mặt nước xanh rì
Đỉnh cao mây trắng đông tây cách
Hồ lạnh trăng ngời trên dưới chia
Nếp cẩm, kê vàng lên đúng lúc
Quít xanh, cam đỏ ngọt vừa thì
Đời người hưởng lạc do trời định
Hãy bảo đời sau mãi khắc ghi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời