望兜率寺

樹密當山徑,
江深隔寺門。
霏霏雲氣重,
閃閃浪花翻。
不復知天大,
空餘見佛尊。
時應清盥罷,
隨喜給孤園。

 

Vọng Đâu Suất tự

Thụ mật đương sơn kính,
Giang thâm cách tự môn.
Phi phi vân khí trọng,
Thiểm thiểm lãng hoa phiên.
Bất phục tri thiên đại,
Không dư kiến phật tôn.
Thì ưng thanh quán bãi,
Tuỳ hỉ cấp cô viên.

 

Dịch nghĩa

Cây rậm rạp chắn ngay đường núi,
Sông sâu cách cổng chùa.
Mây có nhiều nước nặng nghe rào rào,
Nhấp nhô hoa sóng lật nghiêng.
Không chịu biết rằng trời lớn,
Chỉ toàn thấy Phật là đáng tôn trọng.
Ngay lúc lễ quán đảnh xong,
Khiến nguyện tu tỉnh Cấp cô viên.


(Năm 763)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Cây rậm ngay đường núi,
Sông sâu cách cổng chùa.
Rào rào hơi mây nặng,
Nhấp nhô sóng hoa đưa.
Chẳng biết trời là lớn,
Từng thấy Phật đáng thờ.
Lúc lễ quán đảnh dứt,
Giác ngộ tưởng vườn xưa.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thấy rừng hạc ở Ngưu Đầu,
Quanh co tăm tối đường sâu leo vào.
Sắc xuân tràn ngập núi ngoài,
Thiên hà nằm phía chòm sao sáng ngời .
Đèn truyền mãi chẳng mặt trời,
Đất quê mới có sáng tươi vàng ròng.
Ngưng làm ông lão hát rong,
Quay đầu nhìn rõ cái lòng lâng lâng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cây rậm rạp chắn ngay đường núi
Dòng sông sâu cách với cổng chùa
Mây nhiều hơi, rào rào mưa
Nhấp nhô hoa sóng tới bờ lật nghiêng
Không chịu biết rằng riêng Trời lớn
Chỉ tin rằng Phật đấng chí tôn
Ngay xong lễ quán đảnh xong
Mọi người tuỳ hỉ vào vườn Cấp cô.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời