13/04/2021 01:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng Đâu Suất tự
望兜率寺

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/04/2015 14:46

 

Nguyên tác

樹密當山徑,
江深隔寺門。
霏霏雲氣重,
閃閃浪花翻。
不復知天大,
空餘見佛尊。
時應清盥罷,
隨喜給孤園。

Phiên âm

Thụ mật đương sơn kính,
Giang thâm cách tự môn.
Phi phi vân khí trọng,
Thiểm thiểm lãng hoa phiên.
Bất phục tri thiên đại,
Không dư kiến phật tôn.
Thì ưng thanh quán[1] bãi,
Tuỳ hỉ cấp cô viên[2].

Dịch nghĩa

Cây rậm rạp chắn ngay đường núi,
Sông sâu cách cổng chùa.
Mây có nhiều nước nặng nghe rào rào,
Nhấp nhô hoa sóng lật nghiêng.
Không chịu biết rằng trời lớn,
Chỉ toàn thấy Phật là đáng tôn trọng.
Ngay lúc lễ quán đảnh xong,
Khiến nguyện tu tỉnh Cấp cô viên.

Bản dịch của Phạm Doanh

Cây rậm ngay đường núi,
Sông sâu cách cổng chùa.
Rào rào hơi mây nặng,
Nhấp nhô sóng hoa đưa.
Chẳng biết trời là lớn,
Từng thấy Phật đáng thờ.
Lúc lễ quán đảnh dứt,
Giác ngộ tưởng vườn xưa.
(Năm 763)

[1] Lễ rưới nước lên đầu truyền giới, truyền Pháp, truyền quả Phật.
[2] Tắt là Kỳ viên Jetavana Vihara.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Vọng Đâu Suất tự