09/12/2022 02:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Tây Bồ Đề tự
遊西菩提寺

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/08/2014 14:05

 

Nguyên tác

路轉山腰足未移,
水清石瘦便能奇。
白雲自占東西嶺,
明月誰分上下池。
黑黍黃粟初熟候,
朱柑綠橘半甜時。
人生此樂須天付,
莫遣兒曹取次知。

Phiên âm

Lộ chuyển sơn yêu túc vị di,
Thuỷ thanh thạch sấu tiện năng kỳ.
Bạch vân tự chiếm đông tây lãnh,
Minh nguyệt thuỳ phân thượng hạ trì.
Hắc thử hoàng lương sơ thục hậu,
Chu cam lục quất bán kiềm thì.
Nhân sinh thử lạc tu thiên phó,
Mạc khiển nhi tào thủ thứ tri.

Dịch nghĩa

Đường đã chuyển quanh eo núi mà chân chưa dời bước,
Nước trong, đá gầy, càng trông lạ.
Mây trắng chiếm trọn một giải từ ngọn núi đông sang tây,
Trăng sáng, như chia ao ra làm trên và dưới.
Lúa hắc thử, thóc hoàng lương vừa đến độ chín,
Cam đỏ quít xanh đang nửa mùa ngọt.
Cái vui đó của cuộc nhân sinh phải nói là của trời cho,
Đừng để lại cho con cháu coi thường điều ấy.

Bản dịch của Cao Nguyên Minh

Đường quanh eo núi khó dời chân
Đá mảnh, nước trong cảnh lạ thêm
Mây trắng đông tây liền một dải
Hồ in trăng sáng nước chia phân
Ngô vàng, thóc mật đương mùa chín
Quýt đỏ, cam xanh ngọt bội phần
Trời phát lộc cho người hưởng thụ
Cháu con nhớ lấy đó đừng quên
Bản dịch nghĩa trong Tô Đông Pha những phương trời viễn mộng (Tuệ Sỹ, NXB Ca Dao, 1973).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Du Tây Bồ Đề tự