Bên suối buông câu sẵn thú mà
Lấy nước làm nhà chẳng lạ a
Say câu rảnh
Vỗ mái ca
Vẫy vùng quen thú giỡn phong ba


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.