13/04/2021 23:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngư ca kỳ 4
漁歌其四

Tác giả: Saga-tennō - 嵯峨天皇

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Nhật Bản
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2005 19:11

 

Nguyên tác

溪邊垂釣奈樂何
世上無家水宿多
閒釣醉
獨棹歌
洪蕩飄搖帶浪波

Phiên âm

Khê biên thuỳ điếu nại lạc hà
Thế thượng vô gia thuỷ túc đa
Nhàn điếu tuý
Độc trạo ca
Hồng đãng phiêu dao đới lãng ba

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Bên suối buông câu sẵn thú mà
Lấy nước làm nhà chẳng lạ a
Say câu rảnh
Vỗ mái ca
Vẫy vùng quen thú giỡn phong ba
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Saga-tennō » Ngư ca kỳ 4