Tuyệt mệnh thi kỳ 3

Thống khốc giang san dữ quốc dân,
Ngu trung vô kế cực trầm luân.
Thử tâm vị liễu thân tiên liễu,
Tu hướng tuyền đài diện cố nhân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Thương khóc non sông với quốc dân,
Tài hèn không vớt được trầm luân.
Lòng này chưa hả thân đã chết,
Chín suối thẹn thùng gặp cố nhân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Khóc thương đất nước đồng bào
Trầm luân dân tộc cách nào cứu đây
Chết đi chưa thoả lòng này
Thẹn thùng đâu dám nhìn ai suối vàng

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Khóc thương đất nước quốc dân,
Ngu trung không vớt trầm luân dân tình.
Lòng còn, chưa mất thân mình,
Suối vàng riêng thẹn với tình cố nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thương khóc nước nhà với quốc dân,
Ngu trung không kế vớt trầm luân.
Lòng này chưa mất thân như kết,
Riêng thẹn suối vàng gặp cố nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời