Đăng Hoàng Hạc lâu

Hồng dương tẩy tận kiếp trần ngấn,
Hoàng Hạc phiên tân thắng tích tồn.
Ngạc, Sính phồn hoa, song quá nhãn,
Đông nam hình thế, nhất bằng hiên.
Tiên nhân dĩ khứ, vân thiên tải,
Phú khách nhàn du đại kỷ tôn.
Giang Hán túc thanh, kham túng vọng,
Viễn lai bất phụ thử đình viên.

 

Dịch nghĩa

Lửa hồng gột sạch kiếp trần ai,
Lầu Hoàng Hạc được dựng lại, danh thắng nhờ thế vẫn còn.
Cảnh phồn hoa Ngạc, Sính bày ra trước mắt,
Hình thế vùng Đông Sở và Nam Sở có thể tựa hiên nhìn.
Người tiên đã đi xa, mây trắng ngàn năm vẫn còn đó,
Khách thơ nhàn du nâng thay mấy chén rượu.
Vùng Trường Giang, Hán Khẩu giặc giã đã yên, tha hồ ngắm cảnh,
Khách phương xa tới không uổng phí chuyến dừng chân.


Lầu Hoàng Hạc ở đầu ghềnh Hoàng Hộc, núi Xà, thuộc thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Sách Hoàn vũ ký chép: “Xưa kia Phí Vĩ lên cõi tiên, thường cưỡi hạc vàng bay tới nơi này nghỉ ngơi, vì vậy mà gọi là lầu Hoàng Hạc”. Tương truyền ngôi lầu nay bắt đầu có từ năm Hoàn Vũ nhà Ngô thứ 2 (223) đời Tam Quốc, từng nhiều lần hỏng nát và được tu sửa. Lầu nguyên có 3 tầng, vào khoảng niên hiệu Hàm Phong (1851-1861) bị giặc giã đốt phá, tới niên hiệu Đồng Trị (1862-1874) tình hình ổn định, lầu Hoàng Hạc mới được xây dựng lại gồm 2 tầng, tầng trên thờ Phí tiên, tầng dưới thờ Lã tiên.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Văn

Lửa hồng thiêu sạch vết trần ai,
Hoàng Hạc tân trang đẹp với đời.
Ngạc, Sính phòng hoa ưa mắt ngắm,
Đông, Nam hình thế tựa hiên coi.
Người tiên vắng, mây bay nỗi nhớ,
Khách thơ nhàn, rượu nhắp chén vui.
Giang Hán yên, tha hồ ngoạn cảnh,
Không buồn lòng khách “viễn phương lai”.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Lửa hồng thiêu rụi cổ lầu nay,
Hoàng Hạc, danh lam, dựng lại, rày.
Ngạc, Sính phồn hoa, tầm mắt ngắm,
Đông, Nam hình thế, trước hiên bày.
Người tiên, mây trắng chia đôi ngả,
Chén rượu, khách thơ vẫn thế say.
Hán Khẩu, Trường Giang yên giặc giã,
Phương xa, khách tới, ngẩn ngơ này.


1/2/2024
Chưa có đánh giá nào
Trả lời