Thị nhật vãn thiên chu thứ Quế Hoa Đường đường hoạ thái bộc tôn đài vận

Nam cực nam huy vạn vũ gia
Nam sơn tể chức chính kim giai
Đan tiêu tửu sấn tam hô thẩm
Kim giám văn quang ngũ sắc ba
Cố quốc mộng triền bồi tử khí
Ky thần vọng kịch phụng lưu hà
Hán cung bái dị thuyền đầu bái
Nhãn trục hồng vân bối Quế Hoa

 

Dịch nghĩa

Nam cực hay Nam huy muôn cõi đều tốt
Nam sơn chúc thọ vua chính là ngày tốt hôm nay
Rượu bốc tận trời cao, ba lần phải lay gọi để xem tỉnh hay say
Nét khắc trên gương đồng loé sáng như cánh hoa năm màu
Giấc mộng liên miên về nước nhà như kèm theo vầng khí tía
Bề tôi xa nước hết lòng mong ngóng nhưng đành theo ráng mây trôi
Hướng về Hán cung khác việc lên đầu thuyền vái vọng về nước nhà
Trước mắt là những đám mây hồng bay qua hồ Quế Hoa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đinh Nho Hồng

Nam huy Nam cực đều hay
Nam sơn Diên thọ hôm nay ngày lành
Rượu say lay gọi ba lần
Gương đồng loé sáng như cành hoa tươi
Nước nhà giấc mộng bề tôi
Lòng mong theo ráng mây trời bay xa
Hướng về cung Hán nhớ nhà
Mây hồng từng đám bay qua Quế hồ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nam cực, Nam huy muôn cõi hay,
Nam sơn diên thọ chính hôm nay.
Rượu say lay tỉnh, ba lần gọi,
Nét khắc gương đồng loé sáng ngời.
Mộng tưởng nước nhà vầng khí tía,
Bề tôi xa nước ngóng mây trời.
Hướng về Hán khác trông quê cũ,
Mây đỏ bay ngang Hoa Quế trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời