Tặng Nam Hải khán mệnh khách nhân, nhân tha tống phiến tịnh thi

Nhất kiến thiên kim trọng
Tam Ngô độc tử thanh
Song mâu thiên địa liễu
Thập chỉ mộc kim tinh
Bất thị công tư hậu
Nguyên tòng đạo lý sinh
Quân phi vật thị vật
Ngô chỉ đạo ngô tình

 

Dịch nghĩa

Một lần gặp nhau quý đáng ngàn vàng
Cả vùng Tam Ngô đều đục riêng ông trong
Hai tròng mắt xem thấu cả trời đất
Mười ngón tay chỉ khắp sao Mộc sao Kim
Không phải là do ông xem ngó
Mà là do tự nhiên sinh ra
Ông không phải vật mà thấy vật
Tôi chỉ nói theo cảm nghĩ của tôi


Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Gặp gỡ lần đầu đã phải tin
Tam Ngô đục cả một ông tinh
Hai tròng mắt sáng xuyên thiên địa
Mười ngón tay sành chỉ Mộc Kim
Không phải tài ba nhân tạo được
Mà do chân lý tự nhiên sinh
Ông không phải vật tìm ra vật
Tôi chỉ nói theo ý của mình

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một lần gặp nhau đáng ngàn vàng,
Tam Ngô đều đục chỉ ông trong.
Hai mắt thấu xem cả trời đất,
Ngón tay chỉ khắp Mộc, Kim tinh.
Không phải là do ông xem ngó,
Mà do trời đất tự nhiên sinh.
Không phải vật mà ông thấy vật,
Tôi nói chỉ theo cảm nghĩ mình.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời