25/03/2023 18:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Nam Hải khán mệnh khách nhân, nhân tha tống phiến tịnh thi

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi DNH vào 09/04/2017 22:00

 

Phiên âm

Nhất kiến thiên kim trọng
Tam Ngô độc tử thanh
Song mâu thiên địa liễu
Thập chỉ mộc kim tinh
Bất thị công tư hậu
Nguyên tòng đạo lý sinh
Quân phi vật thị vật
Ngô chỉ đạo ngô tình

Dịch nghĩa

Một lần gặp nhau quý đáng ngàn vàng
Cả vùng Tam Ngô đều đục riêng ông trong
Hai tròng mắt xem thấu cả trời đất
Mười ngón tay chỉ khắp sao Mộc sao Kim
Không phải là do ông xem ngó
Mà là do tự nhiên sinh ra
Ông không phải vật mà thấy vật
Tôi chỉ nói theo cảm nghĩ của tôi

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Gặp gỡ lần đầu đã phải tin
Tam Ngô đục cả một ông tinh
Hai tròng mắt sáng xuyên thiên địa
Mười ngón tay sành chỉ Mộc Kim
Không phải tài ba nhân tạo được
Mà do chân lý tự nhiên sinh
Ông không phải vật tìm ra vật
Tôi chỉ nói theo ý của mình
Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Tặng Nam Hải khán mệnh khách nhân, nhân tha tống phiến tịnh thi