Lê Lạc Trung mộ danh vang,
Khách mày ngài tặng vật càng thêm vinh.
Tiêu tan nóng nực trong mình,
Mấy lần nghiền ngẫm mối tình mỹ nhân.
Hương ngọt ngào thấm lụa khăn,
Cánh tay ngọc tuyết trắng ngần trao đưa.
Tiếng bạc hãnh khách không từ,
Hẹn thu về sẽ đền bù quỳnh dao.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.