章陽渡

元人無厭恣凌侵,
百萬南來獨就擒。
爭道折衝多將略,
誰知殺韃此人心。
分茅世界存終古,
奪槊威聲說至今。
故渡秋風長送客,
中流回首一披襟。

 

Chương Dương độ

Nguyên nhân vô yếm tứ lăng xâm,
Bách vạn Nam lai độc tựu cầm.
Tranh đạo chiết xung đa tương lược,
Thuỳ tri sát Thát thử nhân tâm.
Phân mao thế giới tồn chung cổ,
Đoạt sáo uy thanh thuyết chí câm (kim).
Cố độ thu phong trường tống khách,
Trung lưu hồi thủ nhất phi khâm.

 

Dịch nghĩa

Người Nguyên bao giờ cũng muốn (không chán) xâm lăng Việt Nam,
Trăm vạn quân đã kéo đến nước Nam để rồi bị giam cầm.
Họ đã suy nghĩ nhiều phương lược cướp đường phá xe của ta,
Nhưng không ai biết tấm lòng giết giặc dũng cảm của nhân dân Việt Nam.
Xưa nay thế giới đã phân ra biên cương các nước,
Uy thanh của việc cướp giáo giặc đến nay dân ta còn truyền tụng.
Bến xưa gió thu thổi hoài đưa tiễn khách,
Quay đầu nhìn nước chảy giữa dòng rồi khép áo lạnh.


Bến đò Chương Dương thuộc xã Chương Dương, huyện Thượng Phúc (nay là huyện Thường Tín, Hà Đông) nơi Trần Quang Khải đời Trần đánh bại quân Nguyên.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thiên Thụ

Quân Nguyên muôn kiếp vốn tham lam,
Trăm vạn quân binh rốt bị giam.
Cướp của giết người, mưu giặc Bắc,
Bình Mông diệt Thát, chí dân Nam.
Biên cương mỗi nước đà phân rõ
Chiến thắng muôn đời vẫn tiếng thơm
Bến cũ gió thu đưa tiễn khách,
Nhìn theo giòng nước lạnh căm căm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Giặc Nguyên ham xâm lăng xấc láo
Trăm vạn quân ngơ ngáo trong tù.
Phản công nhiều tướng mưu cơ
Ai hay “sát Thát” ý đồ toàn dân
Cỏ “Phân Mao” trường tồn thế giới
Đoạt giáo thù mãi mãi lưu truyền
Bến xưa gió tiễn khách thuyền
Giữa dòng nhìn lại, áo nguyên toạc rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người Nguyên luôn có tính tham lam,
Trăm vạn bị cầm tướng bị giam.
Xe phá cướp đường mưu giặc Bắc,
Ai hay sát Thát dũng dân Nam.
Biên cương thế giới rõ phân nước,
Lưu truyền cướp giáo rạng uy danh.
Bến xưa thu gió tiễn đưa khách,
Nhìn nước quay đầu chảy lạnh căm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời