Chẳng thơm cũng ngát hoa chanh,
Chẳng giỏi cũng gái ngoại thành Thủ đô.
Ra tay chẳng phải tay vừa,
Làm chiêm chiêm vượt, làm mùa mùa hơn.
Chăn nuôi vừa khéo vừa khôn,
Quanh năm gà lợn xuất chuồng quanh năm.
Thao trường cũng gắng cũng chăm,
Veo veo đường đạn thằng băng vòng mười.
Việc quân nào chịu thua người,
Cũng tay súng thép giữ trời quê hương.
Điện về điện sáng làng thôn,
Cũng tay điều khiển máy bơm máy nghiền.
Siêng làm thì học cũng siêng,
Người vào lớp bảy, người lên lớp mười.
Mấy kỳ đấu kiếm, thi bơi,
Chưa tài mà cũng khối người vỗ tay.
Đêm chèo giọng hát chưa hay,
Vẳng qua sông Đuống đã say sông Hồng.
Bốn mùa tươi áo nâu sồng,
Việc nhà việc nước gánh gồng đôi vai.
Trai tài, gái đã kém ai,
Chẳng thơm cũng ngát hoa nhài hoa chanh.
Chẳng giỏi cũng gái ngoại thành,
Gái mà như thế, khối anh giật mình!


Năm 1902, Hà Nội trở thành thủ đô của Liên bang Đông Dương và được người Pháp xây dựng, quy hoạch lại. Trải qua hai cuộc chiến tranh, Hà Nội là thủ đô của miền Bắc rồi nước Việt Nam thống nhất và giữ vai trò này cho tới ngày nay.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002