昇隆懷古

西山直北上龍編,
此日回頭四十年。
萬古山河仍帝越,
三朝文物委南天。
蒼顔白髮猶存者,
流水行雲卻渺然。
日落孤城秋色暮,
幾回往事更誰憐。

 

Thăng Long hoài cổ

Tây Sơn trực bắc thướng Long Biên,
Thử nhật hồi đầu tứ thập niên.
Vạn cổ sơn hà nhưng đế Việt,
Tam triều văn vật uỷ Nam thiên.
Thương nhan bạch phát do tồn giả,
Lưu thuỷ hành vân khước diểu nhiên.
Nhật lạc cô thành thu sắc mộ,
Ký hồi vãng sự cánh thuỳ liên.

 

Dịch nghĩa

Quân Tây Sơn kéo thẳng ra Bắc đến thành Long Biên,
Ngoảnh đầu lại ngày ấy đã bốn mươi năm rồi.
Muôn xưa sông núi hãy còn người Việt làm chủ,
Ba triều văn vật để lại trời Nam lâu dài.
Mặt xanh tóc bạc người hãy đương còn,
Nước chảy, mây bay cảnh sao vắng vẻ.
Mặt trời lặn, thành trơ sắc thu đã muộn,
Mấy hồi việc trước, ngậm ngùi lại biết thương ai!


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản chữ Hán

Xin đưa bản chữ Hán để các vị tham khảo
升 龍 懷 古
西 山 直 北 上 龍 邊
此 日 回 頭 四 十 年
萬 古 山 河 仍 帝 越
三 朝 文 物 蔚 南 天
倉 顔 白 髮 猶 存 者
流 水 行 雲 卻 渺 然
日 落 孤 城 秋 色 暮
幾 回 往 事 竟 誰 憐

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Tây Sơn thẳng Bắc đến Long Biên
Ngày ấy ngoái đầu bốn thập niên
Vạn cổ non sông luôn đế Việt
Ba triều văn vật cõi Nam truyền
Mặt xanh tóc bạc người còn đó
Nước chảy mây trôi cảnh tịnh yên
Chiều xuống cô thành thu sắc trải
Thương ai sự cũ mấy ưu phiền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tây Sơn tới Long Biên phương bắc
Bốn mươi năm thấm thoắt qua rồi
Sơn hà vua Việt giữ ngôi
Ba triều văn vật tài bồi trời Nam
Người già trẻ vẫn đang còn đó
Cảnh nước mây sao quá mênh mông
Trời chiều thu muộn thành không
Ngẫm bao việc trước cảm thương ai giờ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm Giang

Tây Sơn ra Bắc, thẳng tới Long Biên,
Từ ấy đến nay, đã bốn chục niên.
Non sông muôn thuở, vẫn là vua Việt;
Văn vật ba triều, gửi ở nam thiên.
Tóc bạc mây xanh, hãy tồn tại đó;
Mây trôi nước chảy, thảy liên miên.
Chiều thu thành vắng, mặt trời lặn,
Chuyện cũ bao phen buồn bã thêm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Tây Sơn thẳng Bắc tới Long Biên,
Ngày ấy đến giờ bốn chục niên.
Vạn cổ núi sông luôn Việt đế,
Ba triều văn vật mãi Nam thiên.
Mặt xanh tóc bạc còn nguyên vẹn,
Nước chảy mây bay vẫn lặng yên.
Nắng tắt thành côi thu sắc muộn,
Thương ai chuyện cũ nghĩ triền miên.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời