73.43
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
10 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 17/12/2008 01:35 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 17/12/2008 08:14 bởi Vanachi
Nguyễn Trường Tộ 阮長祚 (1828-1871) người làng Bùi Chu, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, theo đạo Thiên Chúa, học chữ Hán rồi được giám mục Gauthier dạy chữ Pháp, đưa sang Pháp học ở Paris và ở Italia. Năm 1868, về nước dâng nhiều bản điều trần về cải cách xã hội, giáo dục, chính trị, ngoại giao nhưng không được nhà Nguyễn áp dụng. Chủ trương hoà hoãn với Pháp để phát triển đất nước.