海船夜雨

九龍何事夜相爭,
駕雨排風一陣橫。
寸合海天都是水,
滴敲濤浪不分聲。
船輕自覺潮三丈,
雲暗長遮月五更。
海面古來多是皺,
曉看粧得浪痕平。

 

Hải thuyền dạ vũ

Cửu long hà sự dạ tương tranh,
Giá vũ bài phong nhất trận hoành.
Thốn hợp hải thiên đô thị thuỷ,
Trích xao đào lãng bất phân thanh.
Thuyền khinh tự giác triều tam trượng,
Vân ám trường già nguyệt ngũ canh.
Hải diện cổ lai đa thị trứu,
Hiểu khan trang đắc lãng ngân bình.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Chín rồng hà cớ đêm ganh đua,
Dấy trận mưa tuôn nổi gió lùa.
Lai láng tấc gang trời nối biển,
Rạt rào tiếng quyện sóng chen mưa.
Thuyền trôi, con nước dường ba trượng,
Mây phủ, vầng trăng suốt tối mờ.
Mặt bể từ xưa chau vẫn thế,
Sáng ra tô vẻ lặng như tờ.

Du ư nghệ
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chín rồng gì cớ ganh đua,
Mưa tuôn một trận gió lùa nổi ngang.
Biển vừa trời nối tấc gang,
Rạt rào tiếng quyện sóng tràn chen mưa.
Nước lên ba trượng thuyền đưa,
Vầng trăng mây phủ tối mờ biển theo.
Từ xưa mặt bể nhăn nheo,
Sáng ra tô vẻ vắng teo lặng tờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Chín rồng đêm xuống chợt tranh giành
Đẩy gió lùa mưa dội xuống nhanh
Biển nước biển mưa dường nhập lại
Tiếng mưa tiếng sóng khó nghe rành
Triều nâng thuyền nhẹ lên ba trượng
Mây phủ trăng mờ tận hết canh
Mặt biển xưa giờ nhăn nếp sóng
Sáng nay phẳng lặng đẹp an lành.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời