04/10/2022 05:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hải thuyền dạ vũ
海船夜雨

Tác giả: Nguyễn Trường Tộ - 阮長祚

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/05/2016 23:03

 

Nguyên tác

九龍何事夜相爭,
駕雨排風一陣橫。
寸合海天都是水,
滴敲濤浪不分聲。
船輕自覺潮三丈,
雲暗長遮月五更。
海面古來多是皺,
曉看粧得浪痕平。

Phiên âm

Cửu long hà sự dạ tương tranh,
Giá vũ bài phong nhất trận hoành.
Thốn hợp hải thiên đô thị thuỷ,
Trích xao đào lãng bất phân thanh.
Thuyền khinh tự giác triều tam trượng,
Vân ám trường già nguyệt ngũ canh.
Hải diện cổ lai đa thị trứu,
Hiểu khan trang đắc lãng ngân bình.

Bản dịch của Nam Long

Chín rồng hà cớ đêm ganh đua,
Dấy trận mưa tuôn nổi gió lùa.
Lai láng tấc gang trời nối biển,
Rạt rào tiếng quyện sóng chen mưa.
Thuyền trôi, con nước dường ba trượng,
Mây phủ, vầng trăng suốt tối mờ.
Mặt bể từ xưa chau vẫn thế,
Sáng ra tô vẻ lặng như tờ.
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 102, tháng 2-1926

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trường Tộ » Hải thuyền dạ vũ