潯州

潯州城下鼓鼙聲,
客路還淹數月程。
溪洞有氓山八萬,
戍樓吹角月三更。
岸篁瑟瑟悲風起,
江水悠悠旅夢清。
老我世途艱險熟,
中宵不寐獨傷情。

 

Tầm Châu

Tầm Châu thành hạ cổ bề thanh,
Khách lộ hoàn yêm sổ nguyệt trình.
Khê động hữu manh sơn bát vạn,
Thú lâu xuy giốc nguyệt tam canh.
Ngạn hoàng sắt sắt bi phong khởi,
Giang thuỷ du du lữ mộng thanh.
Lão ngã thế đồ gian hiểm thục,
Trung tiêu bất mị độc thương tình.

 

Dịch nghĩa

Dưới thành Tầm Châu vang tiếng trống
Hành trình của khách phải dừng lại ở đây mấy tháng
Trong khe động có dân miền núi ở hàng vạn (tám vạn)
Trên vọng gác vang tiếng tù và
Bụi tre bên sông nổi tiếng gió buồn thảm
Khách lữ hành mơ màng trên nước sông mênh mông
Ta đã già, đường đời gian khó đã thấm nhuần
Giữa đêm không ngủ, một mình riêng thương xót.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Tiếng trống Tầm Châu dội khắp thành
Dừng đây mấy tháng dọc hành trình
Động khe chen chúc dân hàng vạn
Ốc gác vang rền, trăng mấy canh
Rặng trúc gió luồn nghe ảo não
Dòng sông khách cảm thấm mông mênh
Đường đời ta đã thừa gian khó
Thao thức đêm thâu, xót một mình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Trống đục bên thành dạ xốn xao,
Phải lưu vài tháng lại Tầm Châu.
Núi non tám vạn, dân đầy động,
Đêm nguyệt ba canh, dốc thổi lầu.
Bờ trúc vi vu tình ảo não,
Nước sông man mác khách chiêm bao.
Đường đời khó hiểm ta già thuộc,
Thao thức thâu đêm tự xót đau.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Trống dồn rộn rã thành Tầm Châu,
Dặm khách phải dừng mấy tháng lâu.
Khe động dân manh chừng mấy vạn,
Tù và vọng gác suốt canh thâu!
Trúc bờ xào xạc buồn gió nổi,
Sông nước mênh mông giấc chiêm bao.
Cuộc thế gian nan già đã trãi,
Đêm dài thao thức quạnh thương đau!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tầm Châu trống giục dội vang thành,
Bước lữ dừng chân mấy tháng ròng.
Khe động dập dìu dân tám vạn,
Còi đêm rền rã vọng ba canh.
Bờ tre tiếng gió vi vu thổi,
Sông nước lòng ai ảo não tình.
Gian khó tuổi già bao nếm trải,
Đêm khuyathao thức xót thương mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Tầm Châu tiếng trống vọng bên thành
Mấy tháng ngập đường chậm lộ trình
Thảo dã động khe dân tám vạn
Tù và vọng gác thổi ba canh
Bờ tre xào xạc lay buồn dậy
Dòng nước lững lờ nhập mộng quanh
Ta lão đường đời gian khó trải
Đêm thâu không ngủ xót thương mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nhầm chữ

Cẫu 4: " 成樓吹角月三更 / Thú lâu xuy giốc nguyệt tam canh.” Nhầm chữ thú / 戍 với chữ thành / 成.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiếng trống Tầm Châu vang dưới thành,
Khách dừng mấy tháng cuộc hành trình.
Hàng ngàn dân núi trong khe động,
Vọng gác vang tù và suốt canh.
Rặng trúc gió luồn nghe khá thảm,
Khách xa mơ mộng nước mênh mông.
Đường đời gian khó già nên thấm,
Không ngủ đêm riêng thương xót mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời