18/04/2021 02:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tầm Châu
潯州

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 17/04/2007 16:39

 

Nguyên tác

潯州城下鼓鼙聲,
客路還淹數月程。
溪洞有氓山八萬,
戍樓吹角月三更。
岸篁瑟瑟悲風起,
江水悠悠旅夢清。
老我世途艱險熟,
中宵不寐獨傷情。

Phiên âm

Tầm Châu[1] thành hạ cổ bề thanh,
Khách lộ hoàn yêm sổ nguyệt trình.
Khê động hữu manh sơn bát vạn[2],
Thú lâu xuy giốc nguyệt tam canh.
Ngạn hoàng sắt sắt bi phong khởi,
Giang thuỷ du du lữ mộng thanh.
Lão ngã thế đồ gian[3] hiểm thục,
Trung tiêu bất mị độc thương tình.

Dịch nghĩa

Dưới thành Tầm Châu vang tiếng trống
Hành trình của khách phải dừng lại ở đây mấy tháng
Trong khe động có dân miền núi ở hàng vạn (tám vạn)
Trên vọng gác vang tiếng tù và
Bụi tre bên sông nổi tiếng gió buồn thảm
Khách lữ hành mơ màng trên nước sông mênh mông
Ta đã già, đường đời gian khó đã thấm nhuần
Giữa đêm không ngủ, một mình riêng thương xót.

Bản dịch của Lê Cao Phan

Tiếng trống Tầm Châu dội khắp thành
Dừng đây mấy tháng dọc hành trình
Động khe chen chúc dân hàng vạn
Ốc gác vang rền, trăng mấy canh
Rặng trúc gió luồn nghe ảo não
Dòng sông khách cảm thấm mông mênh
Đường đời ta đã thừa gian khó
Thao thức đêm thâu, xót một mình.
[1] Một châu quận ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) nay là huyện Quế Bình. Xưa có lần lấy tên con sông Tầm Giang đặt cho quận, gọi là quận Tầm Giang.
[2] Theo Nguyễn Trãi toàn tập, có ngọn núi tên là Bát Vạn ở Huệ Châu, gần Tầm Châu, tác giả mượn tên núi ấy chăng? Trong nghi vấn chúng tôi tạm xem “bát vạn” là dân số.
[3] Các bản Nguyễn Trãi toàn tậpỨc Trai tập đều ghi sai là nan, tự dạng gần giống chữ gian.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Tầm Châu