Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: Thanh Hoá (29)

Đăng bởi hongha83 vào 08/03/2010 18:56, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/05/2024 00:16

鶴城春望

帝鄉山水浩漫漫,
淚落旌旗見漢關。
社稷至今勞石馬,
風雲何路擁金鑾。
斗牛天外孤槎遠,
沙草城邊曉角寒。
空賦登樓愁極目,
五陵煙樹接長安。

 

Hạc thành xuân vọng

Đế hương sơn thuỷ hạo man man,
Lệ lạc tinh kỳ kiến Hán quan.
Xã tắc chí kim lao thạch mã,
Phong vân hà lộ ủng kim loan.
Đẩu ngưu thiên ngoại cô tra viễn,
Sa thảo thành biên hiểu giác hàn.
Không phú Đăng lâu sầu cực mục,
Ngũ lăng yên thụ tiếp Trường An.

 

Dịch nghĩa

Cảnh non nước làng vua trông mênh mông
Thấy bóng cờ quạt nhà Hán mà sa nước mắt
Xã tắc đến nay còn làm ngựa đá mệt mỏi
Gió mây lối nào giúp được xe vàng vững chắc
Chiếc bè lên sao ngưu đẩu xa cách ngoài trời
Bãi cỏ bên thành sáng nghe kèn lạnh lùng
Lên lầu luống buồn trông ngút mắt
Năm lăng cây khói liên tiếp tận Trường An


(Nam chi tập)

Hạc Thành tức tỉnh Thanh Hoá.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thước, Vũ Đình Liên, Hà Văn Đại

Lăng vua non nước ngó mênh mang
Cờ Hán nhìn xem lệ mấy hàng
Xã tắc đến nay phiền ngựa đá
Gió mây nào chốn đón xe vàng
Trời sao bè chảy nhìn xa bóng
Thành cỏ còi vang lúc tản sương
Đọc phú Đăng lâu sầu mỏi mắt
Trường An phong cảnh tiếp năm lăng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Non nước làng vua ngóng mênh mông
Bóng cờ nhà Hán lệ sa dòng.
Sơn hà ngựa đá chồn chân mỏi,
Mây gió xe vàng giúp vững không?
Ngưu đẩu bè sao trời cách trở,
Bên thành kèn lạnh sáng nghe lồng.
Lên lầu ngút mắt trông buồn bả,
Cây khói năm lăng tiếp Trường An.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đất vua non nước rộng mênh mang,
Cờ Hán nhìn xem lệ chứa chan.
Sông núi đến nay chồn ngựa đá,
Gió mây đâu lối đón xe vàng.
Trời xa, sao cách bè khôn tới,
Thành sớm, hoa thưa ốc giục vang.
Ngút mắt lầu cao lòng ảo não,
Năm lăng cây khói tiếp Trường An.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời