山水回環覺有情,
輪囷瑞氣擁鵬程。
一條石竅通斜徑,
九品金臺倚峭屏。
村市人歸初月上,
溪灘客渡晚潮生。
此來正擬詳風物,
髫白隨車頌太平。

 

Đề Bằng Trình Thái Bình tự

Sơn thuỷ hồi hoàn giác hữu tình,
Luân khuân thuỵ khí ủng bằng trình.
Nhất điều thạch khiếu thông tà kính,
Cửu phẩm tìm đài ỷ tiễu bình.
Thôn thị nhân quy sơ nguyệt thượng,
Khê than khách độ vãn trào sinh.
Thử lai chính nghĩ tường phong vật,
Thiều bạch tuỳ xa tụng thái bình.

 

Dịch nghĩa

Núi sông quanh co cảm thấy có tình
Khí lành quấn quýt bao bọc cả dãy núi Bằng Trình
Có một lối hang đá thông sang lối đi bên cạnh
Lại có tháp vàng chín tầng dựa theo bên ngọn núi cao
Có người thôn quê đi chợ về thì trăng non đã mọc
Có người đi đò ngang qua chỗ bến đánh cá, thì buổi tối nước triều đã lên
Ta cốt đến đây để xem hình thế phong thuỷ chỗ đất đẹp
Trẻ già đều theo xe mà ca tụng thái bình


Núi Bằng Trình thuộc làng Bằng Trình, huyện Thuỵ Nguyên. Trên núi có chùa Thái Bình, cửa chùa trên đỉnh núi đối diện với núi Bàn A.

Nguồn:
1. Góc nhìn sử Việt: Tĩnh Đô Vương và Đoan Nam Vương, NXB Hồng Đức, 2015
2. Lịch triều hiến chương loại chí, NXB Trẻ, 2015

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Non nước quanh co rất hữu tình,
Đường bằng thuận gió rộng thênh thênh.
Một lần cửa đá ra đường tắt,
Chín bậc lầu vàng lần núi xanh.
Tan chợ người về khuôn nguyệt dựng,
Qua ghềnh khách ngẫm nước triều xinh.
Chơi đây mới rõ bề phong vật,
Già, trẻ theo xe chúc thái bình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Nguyên

Non nước quanh co thật hữu tình
Khí lành cuộn thổi bước hành trình
Hang đá mở thông con đường dối
Đài sen tựa vách núi chênh vênh
Người về xóm chợ trăng non mọc
Thuyền ghé bãi sông nước triều dềnh
Xem ra cảnh vận dường tươi đẹp
Theo xe trẻ hát ngợi thái bình

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trịnh Như Tấu

Nước non quanh quất hữu tình thay
Giọc lối chim bằng hiện khói mây
Ngang dọc mọi đường thông hồ đá,
Lô nhô chín phẩm, nghĩ đài xây!
Giăng soi gác núi, người đi lại,
Nước xoáy quanh thuyền khách tỉnh say!
Phong vận đã tường, ghi bút để
Về xe già lão đón đông tây…


Nguồn: Trịnh Như Tấu, Trịnh gia chính phả, NXB Ngô Tử Hạ, Hà Nội, 1933
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời