28/07/2021 00:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Bằng Trình Thái Bình tự

Tác giả: Trịnh Sâm - 鄭森

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2018 01:46

 

Nguyên tác

山水回環覺有情,
輪囷瑞氣擁鵬程。
一條石竅通斜徑,
九品金臺倚峭屏。
村市人歸初月上,
溪灘客渡晚潮生。
此來正擬詳風物,
髫白隨車頌太平。

Phiên âm

Sơn thuỷ hồi hoàn giác hữu tình,
Luân khuân thuỵ khí ủng bằng trình.
Nhất điều thạch khiếu thông tà kính,
Cửu phẩm tìm đài ỷ tiễu bình.
Thôn thị nhân quy sơ nguyệt thượng,
Khê than khách độ vãn trào sinh.
Thử lai chính nghĩ tường phong vật,
Thiều bạch tuỳ xa tụng thái bình.

Dịch nghĩa

Núi sông quanh co cảm thấy có tình
Khí lành quấn quýt bao bọc cả dãy núi Bằng Trình
Có một lối hang đá thông sang lối đi bên cạnh
Lại có tháp vàng chín tầng dựa theo bên ngọn núi cao
Có người thôn quê đi chợ về thì trăng non đã mọc
Có người đi đò ngang qua chỗ bến đánh cá, thì buổi tối nước triều đã lên
Ta cốt đến đây để xem hình thế phong thuỷ chỗ đất đẹp
Trẻ già đều theo xe mà ca tụng thái bình

Bản dịch của (Không rõ)

Non nước quanh co rất hữu tình,
Đường bằng thuận gió rộng thênh thênh.
Một lần cửa đá ra đường tắt,
Chín bậc lầu vàng lần núi xanh.
Tan chợ người về khuôn nguyệt dựng,
Qua ghềnh khách ngẫm nước triều xinh.
Chơi đây mới rõ bề phong vật,
Già, trẻ theo xe chúc thái bình.
Núi Bằng Trình thuộc làng Bằng Trình, huyện Thuỵ Nguyên. Trên núi có chùa Thái Bình, cửa chùa trên đỉnh núi đối diện với núi Bàn A.

Nguồn:
1. Góc nhìn sử Việt: Tĩnh Đô Vương và Đoan Nam Vương, NXB Hồng Đức, 2015
2. Lịch triều hiến chương loại chí, NXB Trẻ, 2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Sâm » Đề Bằng Trình Thái Bình tự