Lọ là đồn hỏi chốn Bồng Doanh,
Này thú này âu cũng có tình.
Đôi đoá nhị hồng in dáng tía,
Một doành nước biếc ánh trời xanh.
Làu làu các nọ phong rèm nguyệt,
Văng vẳng chiền kia dõi tiếng kình.
Lần trải nắng sương đà mấy tá,
Kim ngưu dấu trước hãy rành rành.


Tiêu đề trong Văn đàn bảo giám chép là Tây Hồ. Tây Hồ ở phía tây bắc thành Hà Nội, tên cũ là Lãng bạc hồ 浪泊湖.

(Tâm thanh tồn duy thi tập)

Nguồn:
1. Dương Quảng Hàm, Việt Nam thi văn hợp tuyển, 2001
2. Trần Trung Kiên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004