Dưới đây là các bài dịch của Trịnh Như Tấu. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đề Bạch Nha động (Trịnh Sâm): Bản dịch của Trịnh Như Tấu

Xếp đặt xưa kia đã thực tài
Thênh thang ngất ngểu, đứng lưng vời.
Trong ngoài đá xếp, nhà không vách,
Sau trước mây quanh cửa chẳng cài
Mây phong bia đá màu thiên cổ
Gió thổi chuông đồng khách lắng tai
Giải ngọc hứng vui đà cũng đủ
Lọ tìm ngư phủ, hỏi thiên thai?


Nguồn: Trịnh Như Tấu, Trịnh gia chính phả, NXB Ngô Tử Hạ, Hà Nội, 1933
Ảnh đại diện

Đề Bằng Trình Thái Bình tự (Trịnh Sâm): Bản dịch của Trịnh Như Tấu

Nước non quanh quất hữu tình thay
Giọc lối chim bằng hiện khói mây
Ngang dọc mọi đường thông hồ đá,
Lô nhô chín phẩm, nghĩ đài xây!
Giăng soi gác núi, người đi lại,
Nước xoáy quanh thuyền khách tỉnh say!
Phong vận đã tường, ghi bút để
Về xe già lão đón đông tây…


Nguồn: Trịnh Như Tấu, Trịnh gia chính phả, NXB Ngô Tử Hạ, Hà Nội, 1933
Ảnh đại diện

Phỏng Diệu Sơn động chi tác (Trịnh Sâm): Bản dịch của Trịnh Như Tấu

Trời sinh riệu đá tựa như nhà
Thắng cảnh tương truyền ở nước ta
Giếng thẳm trong hang trơ trọi đó
Suối qua cửa sổ ngắm trông mà
Mõ kinh tiếng động trong mây thẳm
Voi đá yên bầy lúc tuyết qua
Cõi bể thăng bình nay gặp hội
Bút nào hoạ hết cảnh Thanh Hoa?


Nguồn: Trịnh Như Tấu, Trịnh gia chính phả, NXB Ngô Tử Hạ, Hà Nội, 1933
Ảnh đại diện

Đề Tuyết Sơn động (Trịnh Sâm): Bản dịch của Trịnh Như Tấu

Non cao chót vót cõi Nam thuỷ
Lưng núi hang sâu cảnh cũng kỳ
Móng trổ dấu thần vàng chói lọi
Cây in sắc tuyết lá xanh ri
Sáo đưa tiếng gió, thông réo rắt
Cửa ngáng vành trăng tuyết tỷ ty
Thế giới thu vào trong một nắm
Qua chơi cao hứng, hoạ nên thi


Nguồn: Trịnh Như Tấu, Trịnh gia chính phả, NXB Ngô Tử Hạ, Hà Nội, 1933

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]