Gió thu lại gọi về Thanh
Quê em mà cũng quê anh từ nào...
Hà Trung ruộng trũng, đồi cao
Thông reo, lúa chín vẫy chào người thân.
Đã qua cái kiếp phong trần
Bỉm Sơn khói trắng cuộn vần thơ bay
Tam Quy ơi, nhớ những ngày
Muối dưa đùm bọc bàn tay mẹ già.
Hôm nay như trở lại nhà
Xóm làng ngói mới, ruột già tình xưa
Dẫu con khi gió, khi mưa
Mùa vui đang đến, nắng trưa đồng vàng...


Hà Trung 15-10-86

Nguồn: Tố Hữu, Một tiếng đờn, NXB Văn học, 1992