Cuối xuân sông nước ánh chiều buông,
Làn khói thôn xa toả khoảng không.
Màn biếc mây giăng mưa núi thẳm,
Gợn xanh sóng cuộn gió bay nhanh.
Phủ trùm mây thấp, tháp Hoài Tố,
Che bóng cây cao cung Vũ Hoàng.
Tiếng sáo dân chài thuyền lẽ bóng,
Trời xa thăm thẳm ý khôn cùng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.