Giang Châu lữ thứ

Hoá nhật thư trường cửu hạ thiên
Lục dương đê bạn hệ chinh truyền
Giang hàm vân ảnh triền hương tứ
Thụ náo thiền thanh giác ngọ miên
Bồn phố viễn phàm triêu vũ hậu
Thú lâu cô giác tịch dương biên
Ca đình lương tạ hồn nhàn sự
Thặng hữu đồ thư lạc thánh hiền

 

Dịch nghĩa

Ngày tháng mùa hè dài dằng dặc
Đậu thuyền ở bên bờ dưới bóng cây dương xanh
Thấy sông lồng bóng mây, thêm nhớ quê hương
Nghe ve kêu trên cây, tỉnh giấc ngủ trưa
Sau mưa buổi mai, buồm chạy về bến Bồn
Lúc bóng xế chiều, còi thổi trên lầu canh
Nghe ca bên đình, hóng gió trên gác, là những việc tầm thường
Chỉ có đọc sách thánh hiền mới là vui hơn cả


Giang Châu là tên một huyện thuộc tỉnh Hồ Bắc, giữa đường sứ bộ Việt Nam đi Bắc Kinh, huyện lị xưa đóng ở Võ Xương. Đất Tầm Dương cũng gọi là Giang Châu, nơi Bạch Cư Dị làm thái thú (Giang Châu tư mã).

Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Đằng đẵng ngày hè luống thẩn thơ
Liễu xanh thuyền đậu sát bên bờ
Mây in đáy nước mơ quê vắng
Ve rộn chòm cây tỉnh giấc trưa
Mưa tạnh bến Bồn buồm lá cuốn
Bóng tà lầu thú tiếng còi đưa
Nghe ca hóng mát vui gì nữa
Thích thú cho bằng đọc sách xưa

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Mùa hè đằng đẳng tháng ngày dài,
Thuyền đậu bờ đê xanh bóng cây.
Lồng bóng sông mây quê nước nhớ,
Vang cây ve tỉnh giấc nồng say.
Bến Bồn mưa tạnh thuyền xa đến,
Ốc thổi lầu canh xế bóng ngày,
Hóng mát ca đình là việc mọn,
Chẳng bằng đọc sách thánh hiền hay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời