Chưa có đánh giá nào
5 bài thơ
Tạo ngày 11/04/2017 23:13 bởi Vanachi
Sứ hoa tùng vịnh hiện nay có 30 dị bản tại Viện Hán Nôm, gồm hai trăm bài thơ chữ Hán, gồm thơ sáng tác trên đường đi sứ, đề tài cảnh quan, phong thổ, nhân vật... từ Thăng Long đến Yên Kinh cùng nỗi niềm xa nước nhớ quê và tấm lòng trung quân ái quốc của một sứ giả có ý thức cao về trách nhiệm của mình về đất nước và nền văn hoá dân tộc. Sứ hoa tùng vịnh được sáu danh sĩ trong nước và Trung Quốc, Triều Tiên đề tựa và phẩm bình. Phần cuối có trăm bài thơ xướng hoạ với các danh sĩ Trung Quốc trong đó có Trương Hán Chiêu, Âu Dương Vương, Vương Văn Tường.