Trăng mé hiên Tây ngậm nửa vành,
Bên song tựa ghế ngắm mơ màng.
Hành sơn bóng ráng nhoà sương biếc,
Tương thuỷ sóng thu phai vẻ lam.
Thuyền toả khói chân trời xứ Bắc,
Khách du lòng chạnh nhớ quê Nam.
Tiếng chuông thành dục ngàn mau tối,
Ngồi ngóng trăng soi lạnh nước đầm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.