韶州文憲廟

反狀當年辨羯兒,
至明先見若蓍龜。
濟時儒術生平有,
諫主忠言死後知。
萬古不磨金鑑錄,
千年猶享曲江祠。
高風追想渾如昨,
手拂青苔認石碑。

 

Thiều Châu Văn Hiến miếu

Phản trạng đương niên biện Yết nhi,
Chí minh tiên kiến nhược thi quy.
Tế thì nho thuật sinh bình hữu,
Gián chúa trung ngôn tử hậu tri.
Vạn cổ bất ma Kim giám lục,
Thiên niên do hưởng Khúc giang từ.
Cao phong truy tưởng hồn như tạc,
Thủ phất thanh đài nhận thạch bi.

 

Dịch nghĩa

Kết tội phản trắc của bọn Yết nhi (chỉ An Lộc Sơn) năm xưa
Sáng suốt thấy trước như bói quẻ (cỏ thi, mai rùa)
Thuật của nhà nho giúp đời thường vốn có
Lời trung can gián chúa sau khi chết rồi mới nhận ra
Muôn thuở chẳng mòn tấm gương vàng được ghi lại
Nghìn năm hướng lên từ đường (miếu tổ) ở sông Khúc Giang
Phong độ cao quý nhớ lại hoàn toàn như mới hôm qua
Dùng tay phủi lớp bụi rêu để nhận ra bia đá.


Thiều Châu là một châu quận thuộc Trung Quốc. Đây nói về Văn Hiến Trương Cửu Linh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Ngài từng tố giác mưu An Lộc
Thấy trước như xem cỏ, bói rùa
Giúp đời vốn thuật nhà nho đấy
Thấu rõ lời trung, đời đã qua!
Gương vàng muôn thuở còn lưu mãi
Chiêm bái đền thiêng chốn Khúc Giang
Cao thay, phong độ còn như mới
Phủi lớp rêu mờ, bia hiển dương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Phản trạng đương thì vạch mặt Phiên,
Anh minh thấy trước tợ thần tiên.
Cứu đời thuật giỏi khuôn theo thánh,
Can chúa lời trung chết biết hiền.
Kim giám không mờ dù vạn cổ,
Từ đường còn cúng mãi thiên niên.
Rêu xanh bia cũ tay chùi đọc,
Nhớ lại cao phong tưởng nhãn tiền.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

An Lộc phản xưa đem cáo giác,
Anh minh thấy trước thật đa tài.
Giúp đời Nho thuật, sanh đà có,
Can Chúa lời trung, chết mới hay.
KIm giám gương soi vạn thuở trước,
Khúc Giang miếu bái nghìn năm nay !
Nhớ về phong cách hồn như tại,
Tay phủi rêu xanh bia chữ báy !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Kết tội Hồ Nhi sớm vạch ra,
Rõ như xem cỏ bói mu rùa.
Giúp đời nho thuật bình sinh dễ,
Can chúa lời trung chết khó ngờ.
Muôn thuở gương vàng ghi dấu cũ,
Ngàn năm hương khói tỏa sông xưa.
Phong tao như mới hôm qua nhỉ,
Phủi lớp rêu bia nét chữ mờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Yết nhi bị tội phản năm xưa,
Đoán biết trước rồi bói cỏ, rùa.
Nho thuật giúp đời nhà vốn có,
Lời trung thấy rõ đời đã qua.
Muôn thuở gương vàng còn chép lại,
Nghìn năm ngưỡng vọng Khúc Giang từ.
Quý thay phong độ còn như mới,
Phủi lớp rêu phong đọc chữ mờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời