Xanh biếc sông Tương bóng xế tà
Thuyền kề bãi cát sóng lan xa
Lên lầu vạt áo theo chiều gió
Lướt nước con thuyền tựa nhánh hoa
Tiếng hát trong thanh như gõ ngọc
Khói làn mờ nhạt gợi pha trà
Mưa đêm chuông vẳng đài cao vắng
Họ Tống bao đời đã trải qua?