Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Từ khoá: trừ tịch (32)

Đăng bởi Vanachi vào 21/04/2006 16:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/07/2008 10:31

除夜用杜老韻,諸君席上同作

客中送臘虎亭家,
殘雪猶飄六出花。
天地冬春庭外草,
光陰昏曉樹間鴉。
燈因守歲常常續,
酒為消愁數數賒。
萬事細思看鬢髮,
平明梳洗向東華。

 

Trừ dạ dụng Đỗ lão vận, chư quân tịch thượng đồng tác

Khách trung tống lạp Hổ Đình gia,
Tàn tuyết do phiêu lục xuất hoa.
Thiên địa đông xuân đình ngoại thảo,
Quang âm hôn hiểu thụ gian nha.
Đăng nhân thủ tuế thường thường tục,
Tửu vị tiêu sầu số số xa.
Vạn sự tế tư khan mấn phát,
Bình minh sơ tẩy hướng Đông Hoa.

 

Dịch nghĩa

Đất khách, tiễn đưa năm cũ ở nhà Hổ Đình,
Tuyết tàn, vẫn còn bay hoa sáu cánh.
Đông xuân trời đất, đám cỏ ngoài sân,
Sáng tối ngày qua, cây khô quạ rét.
Giữ năm, đèn luôn luôn nối bấc,
Tưới sầu, rượu luôn luôn rót.
Muôn việc nghĩ kỹ, nhìn hai mái tóc,
Sáng ngày chải gội, ra cửa Đông Hoa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Khôi

Tha hương lễ chạp Hổ đình gia
Tan tuyết còn nguyên Lục xuất hoa
Cỏ mọc đông xuân thời tuyết đổi
Quạ kêu chiều sớm tháng ngày qua
Ngọn đèn trừ tịch đừng cho cạn
Chén rượu tiêu sầu vẫn rở ra
Muôn việc lo âu nhìn mái tóc
Cửa đông sắm sửa sớm mai qua

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tha hương, năm cũ Hổ đình,
Tuyết tàn hoa sáu cánh hình còn bay.
Đông xuân đám cỏ sân ngoài,
Quạ kêu sáng tối tháng ngày dần qua,
Ngọn đèn trừ tịch sáng hoài,
Tưới sầu, luôn rót rượu bày cuối năm.
Việc muôn nghĩ mãi tóc râm,
Sáng ngày chải gội, ra nhằm Đông Hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hổ đình đất khách tiễn năm qua
Tuyết rụng còn lưu sáu cánh hoa
Trời chuyển đông xuân sân cỏ mọc
Quạ kêu chiều sớm tháng ngày qua
Bấc đèn năm lụn luôn thường giữ
Chén rượu tiêu sầu mãi rót ra
Muôn việc ngẫm xem hai mái tóc
Sáng ngày sửa soạn hướng Đông Hoa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hổ đình năm mới đón tha hương,
Tuyết tàn hoa sáu cánh còn vương.
Đông xuân đám cỏ ngoài sân tốt,
Sáng tối tháng ngày quạ rét thương,
Trừ tịch ngọn đèn đừng để cạn,
Tưới sầu chén rượu rót luôn thường.
Nhìn hai mái tóc muôn suy nghĩ,
Ra cửa Đông Hoa gội tẩm hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời