28/05/2024 21:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trừ dạ dụng Đỗ lão vận, chư quân tịch thượng đồng tác
除夜用杜老韻,諸君席上同作

Tác giả: Nguyễn Phi Khanh - 阮飛卿

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 21/04/2006 16:41

 

Nguyên tác

客中送臘虎亭家,
殘雪猶飄六出花。
天地冬春庭外草,
光陰昏曉樹間鴉。
燈因守歲常常續,
酒為消愁數數賒。
萬事細思看鬢髮,
平明梳洗向東華。

Phiên âm

Khách trung tống lạp Hổ Đình gia,
Tàn tuyết do phiêu lục xuất hoa.
Thiên địa đông xuân đình ngoại thảo,
Quang âm hôn hiểu thụ gian nha.
Đăng nhân thủ tuế thường thường tục,
Tửu vị tiêu sầu số số xa.
Vạn sự tế tư khan mấn phát,
Bình minh sơ tẩy hướng Đông Hoa.

Dịch nghĩa

Đất khách, tiễn đưa năm cũ ở nhà Hổ Đình,
Tuyết tàn, vẫn còn bay hoa sáu cánh.
Đông xuân trời đất, đám cỏ ngoài sân,
Sáng tối ngày qua, cây khô quạ rét.
Giữ năm, đèn luôn luôn nối bấc,
Tưới sầu, rượu luôn luôn rót.
Muôn việc nghĩ kỹ, nhìn hai mái tóc,
Sáng ngày chải gội, ra cửa Đông Hoa.

Bản dịch của Hoàng Khôi

Tha hương lễ chạp Hổ đình gia
Tan tuyết còn nguyên Lục xuất hoa
Cỏ mọc đông xuân thời tuyết đổi
Quạ kêu chiều sớm tháng ngày qua
Ngọn đèn trừ tịch đừng cho cạn
Chén rượu tiêu sầu vẫn rở ra
Muôn việc lo âu nhìn mái tóc
Cửa đông sắm sửa sớm mai qua

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phi Khanh » Trừ dạ dụng Đỗ lão vận, chư quân tịch thượng đồng tác