今夕行-自齊趙西歸至咸陽作

今夕何夕歲云徂,
更長燭明不可孤。
咸陽客舍一事無,
相與博塞為歡娛。
馮陵大叫呼五白,
袒跣不肯成梟盧。
英雄有時亦如此,
邂逅豈即非良圖。
君莫笑,劉毅從來布衣願,
家無儋石輸百萬。

 

Kim tịch hành - Tự Tề, Triệu tây quy chí Hàm Dương tác

Kim tịch hà tịch tuế vân tồ,
Canh trường chúc minh bất khả cô.
Hàm Dương khách xá nhất sự vô,
Tương dữ bác tái vi hoan ngu.
Phùng lăng đại khiếu hô ngũ bạch,
Đản tiển bất khẳng thành kiêu lô.
Anh hùng hữu thì diệc như thử,
Giải cấu khởi tức phi lương đồ.
Quân mạc tiếu, Lưu Nghị tòng lai bố y nguyện,
Gia vô đảm thạch thâu bách vạn.

 

Dịch nghĩa

Đêm nay đêm gì năm sắp đi qua
Canh dài đèn sáng không thể ngồi một mình
Ở Hàm Dương khách xá không có một chuyện để làm
Chắc lấy đánh bạc làm chuyện vui qua thì giờ
Hùng hổ kêu to “ngũ bạch”
Ngồi xổm, cởi trần, “yêu lô” cũng không chịu ra
Anh hùng có lúc cũng như vậy
Chuyện rủi may có phải là không có kế hoạch đâu
Bạn đừng cười Lưu Nghị trước giờ vẫn muốn làm kẻ áo vải
Nhà không có đồ đong (không có thóc lúa) mà thua có lúc đến trăm vạn


(Năm 746)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Cuối năm đêm ấy đêm gì
Canh dài đèn tỏ phiền gì lẻ loi
Hàm Dương khách xá ngồi rồi
Bày trò trịch sắc đánh chơi giải buồn
La to năm trắng bồn chồn
Xắn tay ngồi xổm đâu còn lục yêu
Anh hùng gặp vận rứa nhiều
Rủi may đâu phải không theo lương đồ
Đừng cười Lưu Nghị áo sô
Nhà không thúng thóc đánh thua trăm vàn


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Năm hết: đêm gì buổi tối nay
không cô đơn nến sáng canh dài.
Hàm Dương khách xá ngày vô sự
Đánh bạc cùng nhau để giải khuây.
Hùng hổ kêu to lên ngũ bạch
Chờ "lô" thấp thỏm chẳng ra cây.
Anh hùng có lúc đều như vậy
Mưu lược sao bằng gặp vận may.
Anh chớ cười Lưu luôn áo vải
Nhà không thúng bạc vạn thua bài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Đêm nay đêm nào, năm sắp hết,
Canh dài đuốc tỏ, há ngồi rồi.
Nhà khách Hàm Dương, suốt buổi rảnh,
Bèn lập sòng bài để vui chơi.
Hung hãn, hô to: bài chẵn lẻ,
Vung tay, xoạc cẳng: lúc hên sui.
Anh hùng vận số nào đâu khác,
Rủi may định sẵn ở trên đời.
Xin chớ cười:
Lưu Nghị áo rách tả tơi,
Nhà không hột gạo, thua bài cả trăm.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đêm nay là đêm năm gần hết
Ngán cô đơn đuốc đốt cả đêm
Hàm Dương quán trọ quá yên
Nên ra sòng bạc bên thềm vui chơi
Hùng hổ cất cao lời: “năm trắng”
Xắn áo quần, nín lặng: “sáu đen”
Anh hùng thời vận xui hên
Không may đâu phải không bền mưu toan
Ông chớ cười;
Bình sinh Lưu Nghị cơ hàn
Gạo không một thạch, thua trăm vạn tiền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Có phải đêm nay đêm cuối năm
Canh dài đèn sáng nỡ sao nằm
Hàm Dương quán khách nhàn công việc
Cờ bạc bày trò vui tiễn năm
Chen lấn gọi to ngũ bạch tới
Xoạc vai chờ mãi lục yêu thăm
Anh hùng có lúc đều như vậy
Gặp vận rủi may đành phải cam
Chớ cười Lưu Nghị áo thâm
Nhà không đủ gạo thua trăm vạn tiền

Chưa có đánh giá nào
Trả lời