和廣治臬使胡友元秋夜泛遊捍江原韻

蕭瑟秋聲莫漫愁,
相將攜手泛蘭舟。
煙籠晚樹啼烏鵲,
風捲寒瀾戲白鷗。
歌曲敲來深夜月,
吟觴酌滿大江流。
宦情詩思描雙絕,
頑石無言亦點頭。

 

Hoạ Quảng Trị niết sứ Hồ Hữu Nguyên thu dạ phiếm du Hãn giang nguyên vận

Tiêu sắt thu thanh mạc mạn sầu,
Tương tương huề thủ phiếm lan chu.
Yên lung vãn thụ đề ô thước,
Phong quyển hàn lan hý bạch âu.
Ca khúc xao lai thâm dạ nguyệt,
Ngâm thương chước mãn đại giang lưu.
Hoạn tình thi tứ miêu song tuyệt,
Ngoan thạch vô ngôn diệc điểm đầu.

 

Dịch nghĩa

Quạnh quẽ hơi thu đừng buồn bã làm gì
Ta cùng nhau đi dạo thuyền ngâm thơ
Ô thước hót trên vòm cây trong sương chiều
Gió lùa só ng lạ nh, chim cò vạc đùa giỡn
Đêm khuya tiếng ca hát vang dội tới vầng trăng
Rượu uống rót tràn như sông dài trôi chảy
Tình bạn làm quan, bạn làm thơ thật là tuyệt
Làm cho đá trơ gan dù không nói cũng gật đầu khen


Lời tự: “Tri phủ Triệu Phong” 知府肇豐 (Thơ làm trong thời kỳ làm tri phủ Triệu Phong).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Hơi thu quạnh quẽ chớ u sầu
Cùng bạn thuyền lan dạo bến đầu
Khói toả cây chiều xao xác quạ
Gió vờn sóng lặng nhởn nhơ âu
Ca ngâm vang dội vầng trăng rụng
Chén cạn châm tràn sóng nước sâu
Tình bạn ý thơ nào tả dứt
Trơ gan đá cũng gật gù đầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quạnh quẽ đừng buồn vì gió thu,
Cùng nhau ta dạo thuyền ngâm thơ.
Khói chiều ô thước vòm cây hót,
Sóng lạnh gió lùa, cò nhởn nhơ.
Ca hát dội vang khuya nguyệt rụng,
Rót tràn chén rượu tựa dòng trôi.
Cùng làm quan bạn thơ là tuyệt,
Không nói gật đầu gan đá trơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời