15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
69 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Hư Vô (395 bài)
- Trần Hoà Bình (10 bài)
- Nguyễn Sĩ Đại (57 bài)
- Phạm Sỹ Sáu (19 bài)
- Nguyễn Hữu Quý (56 bài)
Tạo ngày 09/01/2021 05:14 bởi hongha83
Võ Miên Trường (1956-) bút danh Miên Trường, là nhà thơ nữ Việt Nam, quê ở Xuân Lộc, Đồng Nai, hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh. Ngoài các tập thơ in riêng, còn có tác phẩm in chung trong nhiều tuyển tập.

Tác phẩm:
- Chiều nắng vỡ (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2015)
- Chạm ký ức đêm (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2017)
- Giữa bộn bề tôi (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2019)
- Nhặt sợi buồn thêu chữ (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2020)

 

Nhặt sợi buồn thêu chữ (2021)