15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
63 bài thơ
Tạo ngày 10/01/2021 05:14 bởi hongha83
Võ Miên Trường (1956-) bút danh Miên Trường, là nhà thơ nữ Việt Nam, quê ở Xuân Lộc, Đồng Nai, hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh. Ngoài các tập thơ in riêng, còn có tác phẩm in chung trong nhiều tuyển tập.

Tác phẩm:
- Chiều nắng vỡ (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2015)
- Chạm ký ức đêm (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2017)
- Giữa bộn bề tôi (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2019)
- Nhặt sợi buồn thêu chữ (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2020)

 

Nhặt sợi buồn thêu chữ (2021)