Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 23/01/2022 18:34

Nhốt buồn bức tử bao phen
Đào lên chôn xuống nhánh phiền vẫn xanh
Môi em lạnh những lênh đênh
Đường biên mở sóng chòng chành - Đêm ơi


Nguồn: Nhặt sợi buồn thêu chữ (thơ), Võ Miên Trường, NXB Hội nhà văn, 2021