Mẹ giờ
nước mắt lặng rồi
Nỗi đau phủ kín mắt người mờ căm

Mẹ giờ
thôi đếm tháng năm
Con đi từ buổi trăng rằm ngực trai

Mẹ giờ
cửa đóng then cài
Sóng sông Thạch Hãn xô hoài - mẹ đau

Con giờ nương náu nơi đâu
Có nghe lời mẹ bể dâu vỡ lời?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]