04/07/2022 07:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sóng Thạch Hãn

Tác giả: Võ Miên Trường

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 22/01/2022 18:52

 

Mẹ giờ
nước mắt lặng rồi
Nỗi đau phủ kín mắt người mờ căm

Mẹ giờ
thôi đếm tháng năm
Con đi từ buổi trăng rằm ngực trai

Mẹ giờ
cửa đóng then cài
Sóng sông Thạch Hãn xô hoài - mẹ đau

Con giờ nương náu nơi đâu
Có nghe lời mẹ bể dâu vỡ lời?
Nguồn: Nhặt sợi buồn thêu chữ (thơ), Võ Miên Trường, NXB Hội nhà văn, 2021

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Võ Miên Trường » Sóng Thạch Hãn