Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/01/2021 20:17

Thương
Con sóng đa đoan
Vỗ
Ngang miền ái ngại
Nổi nênh
Em thần thoại
Dạt
Bờ anh liêu trai...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]