Chưa có đánh giá nào
13 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 21/01/2022 18:35 bởi hongha83
Tập thơ Nhặt sợi buồn thêu chữ (NXB Hội nhà văn, 2021).