Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 21/01/2022 18:54

Chầm chậm
rồi cũng qua xuân
Nỗi ngày
như thể
dùng dằng bước quên

Trơ cành
mai rụng vàng hiên
Buồn vui
xuân cũng
lên biêng biếc mùa

Mắt người
thêm
dấu chim thưa
Thời gian rũ áo
xuân vừa vụt qua

Tôi về
tìm dấu chân hoa
Tìm trăm năm
gởi
ngọc ngà
dáng xưa

Ngồi nghe
thế sự như vừa
Đếm
hoàng hôn rụng
tiễn
mùa giêng hai


Nguồn: Nhặt sợi buồn thêu chữ (thơ), Võ Miên Trường, NXB Hội nhà văn, 2021