Ai gieo lục bát câu thơ?
Để tôi khắc khoải ngẩn ngơ tìm về
Ai ngân tiếng sáo đồng quê
Đưa tôi bừng tỉnh tìm về đất xưa
Quê tôi đất lợ đồng chua
Mẹ tôi vất vả sớm trưa tảo tần
Vai gầy líu ríu đôi chân
Lối mòn nặng trĩu chợ gần chợ xa
No lòng “bánh đúc bánh đa”
Lều tranh mái lá nhạt nhoà nắng sương
Liu xiu bóng mẹ trên đường
Chợ Đông tan sớm tính phương chợ Đoài
Thảo thơm củ sắn củ khoai
Cho con đôi chữ nên người hôm nay
Con đi tháng rộng ngày dài
Rưng rưng nhớ mẹ chiều nay tìm về


10/2009

Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011