64.17
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
33 bài thơ
2 người thích
Tạo ngày 12/11/2009 19:06 bởi hongha83
Đặng Nguyệt Anh (1948-) là nhà thơ, quê ở Ninh Cường, Trực Ninh, Nam Định. Tốt nghiệp Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh. Trong kháng chiến chống Mỹ, công tác ở miền Nam. Sau giải phóng, công tác ở TP Hồ Chí Minh. Là hội viên Hội nhà văn TP Hồ Chí Minh.

Tác phẩm:
- Trường ca Mẹ, NXB Phụ nữ, 1990.
- Nếu anh biết được (thơ), NXB Hội nhà văn, 1995.
- Bâng khuâng chiều (thơ), NXB Văn học, 1998.
- Ru lời ngàn năm (thơ), NXB Thanh niên, 2001.
- Trời em áo lụa (thơ), NXB Hội nhà văn, 2006.

 

Bâng khuâng chiều (1998)

Nếu anh biết được (1995)

Trường ca Mẹ (1990)