74.29
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
78 bài thơ
3 người thích
Tạo ngày 12/11/2009 19:06 bởi hongha83
Đặng Nguyệt Anh sinh năm 1948, quê ở Ninh Cường, Trực Ninh, Nam Định, tốt nghiệp ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh. Trong kháng chiến chống Mỹ, công tác ở miền Nam. Sau giải phóng, công tác ở TP Hồ Chí Minh. Là hội viên Hội nhà văn TP Hồ Chí Minh.

Tác phẩm:
- Trường ca Mẹ (NXB Phụ nữ, 1990)
- Nếu anh biết được (thơ, NXB Hội nhà văn, 1995)
- Bâng khuâng chiều (thơ, NXB Văn học, 1998)
- Ru lời ngàn năm (thơ, NXB Thanh niên, 2001)
- Trời em áo lụa (thơ, NXB Hội nhà văn, 2006)

 

Bâng khuâng chiều (1998)

Nếu anh biết được (1995)

Trường ca Mẹ (1990)

Lục bát tôi (2015)

Thơ lẻ (2022)